Antropologia

5 Entrades

Aprenents

El valor de les ciutats és el seu espai, el seu temps i les interaccions entre els seus habitants.

Una ciutat és un espai, un temps i totes les interaccions que hi tenen lloc. De persones amb persones, de persones amb coses i de coses entre sí en el que hauria de ser una ciutat intel·ligent. Les ciutats son processadors eficients d’informació que afavoreixen l’intercanvi d’idees, l’especialització i les economies d’escala. Això les . . .

En defensa de l’algorisme

Les nostres xarxes socials físiques, les digitals i els algorismes que les gestionen encara no s’han esfondrat.

Una funció de teatre suspesa per les protestes del públic per culpa d’un virus, una fila d’excursionistes fent cua per fer-se un selfie al cim d’una muntanya i un arbre del que hi pengen mòbils enlloc de fruita. Postals del nostre temps que no sabem si hem vist a les xarxes socials o a “L’effondrement” (“El Col·lapse”, . . .

From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism — Fred Turner

In the early 1960s, computers haunted the American popular imagination. Bleak tools of the cold war, they embodied the rigid organization and mechanical conformity that made the military-industrial complex possible. But by the 1990s—and the dawn of the Internet—computers started to represent a very different kind of world: a . . .