Ciències pures

5 Entrades

Xifres i lletres

En general els números ens costen, especialment quan mesuren fenòmens que escapen a la nostra comprensió. Comprenem bé tot allò que es deriva de la nostra experiència —els dies, la velocitat d’un cotxe la distància a la Lluna— però tot allò massa gran, massa petit, massa ràpid o massa lent, ens supera. Per a poder-ho gestionar . . .

L’any de l’exponent

Si entenguéssim bé la funció exponencial el món seria un lloc millor.

“Els grans problemes de l’espècie humana venen de la nostra incapacitat per entendre la funció exponencial”. Amb aquesta frase el físic Albert A. Bartlett resumia la dificultat que tenim a l’hora de preveure les conseqüències a llarg termini d’accions insignificants que tenen un efecte cumulatiu.  Que som uns incompetents . . .

Hola mundo: cómo seguir siendo humanos en la era de los algoritmos — Hanna Fry

Los algoritmos ya deciden, sin ayuda humana, penas de cárcel, tratamientos clínicos y hasta el destino de un coche que se dirige directo a atropellar a un niño. Un ensayo imponente que, desde las matemáticas, la sociología y los nuevos horizontes tecnológicos, proyecta un nuevo mundo. Un texto afinadísimo que no sataniza los algoritmos, . . .