Zoom

2 Entrades

Aprenents

El valor de les ciutats és el seu espai, el seu temps i les interaccions entre els seus habitants.

Una ciutat és un espai, un temps i totes les interaccions que hi tenen lloc. De persones amb persones, de persones amb coses i de coses entre sí en el que hauria de ser una ciutat intel·ligent. Les ciutats son processadors eficients d’informació que afavoreixen l’intercanvi d’idees, l’especialització i les economies d’escala. Això les . . .

Matrioixca de confinaments

El confinament físic ha posat el focus també en el confinament econòmic. L’un i l’altre conformen el dilema salut envers economia.

De la mateixa manera que els humans ens adaptem a tot tipus de situacions també ho fan les paraules. Les paraules son mems, unitats d’informació que lluiten per la seva supervivència, que passen a la següent generació, a una altra cultura, s’adapten a l’entorn, i que eventualment moren. L’objectiu de les paraules és sobreviure, ésser . . .