DESI

1 Entrades

Continuar al núvol

El DESI és l’informe anual de la UE que monitora els indicadors de rendiment digital dels seus estats membres. Acrònim en anglès de “Índex d’Economia i Societat Digital”, mesura els àmbits de: 1) capital humà, 2) connectivitat, 3) integració de tecnologies digitals i 4) serveis públics digitals. En la darrera edició (2021), Estònia hi . . .